slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Tân Phú

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : Tiểu học
Môn dạy: Toán, tiếng việt, rèn chữ..
Địa chỉ: Bàu cát , Tân Phú
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 6 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 1, 3
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tân Bình
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Tân Phú
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Lý, Hóa
Địa chỉ: Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Q Tân Phú
Mức lương: 800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, T5 Từ 7h30 -9h
Yêu cầu: (sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Lý, Hóa
Địa chỉ: Tân quý, Tân phú
Mức lương: 600.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sáng sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Gò Dầu, Tân Phú
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều 3, 5, 7
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Khuông Viêt, Tân phú
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 3, T7, CN
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8, 10
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 1, 4
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài
Địa chỉ: Quận Tân Phú
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : Tiểu học
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài, Anh văn
Địa chỉ: Lũy Bán Bích, Tân Phú
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư