slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Tân Bình

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Âu Cơ,Tân Bình
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : Tiểu học
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài, Anh văn
Địa chỉ: Vườn Lan
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 6 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên viết chữ đẹp)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8, 10
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Hồng Lạc, Tân Bình
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam, Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: Trần văn Quang, Tân Bình
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Chữ Đồng Tử, Tân Bình
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T7, CN
Yêu cầu: (Nam, Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 7
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa ( 2 em)
Địa chỉ: Tái Thiết, Tân Bình
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Bế Văn Đàn, Tân Bình
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp (lớp 8, 6)
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: 572/19/17 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 4, hoặc T7
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Ni Sư Huỳnh Liên,P10,Q Tân Bình
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Lê Văn Sĩ, Tân Bình
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ,Tân Bình
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao.Đang cần gia sư