slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Quận 6

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Chợ Bình Phú, quận 6
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2,T4,T6(18h)
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Bình phú, quận 6
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Cây gõ, quận 6
Mức lương: 800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T3, T7
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Bà Hom, Q6
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Hùng Vương
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Trần Văn Kiểu, quận 6
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Phạm Văn Chỉ, quận 6
Mức lương: 900.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều, Tối
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 5
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài, Anh văn
Địa chỉ: Đặng Nguyên Cẩn, quận 6
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối từ T2 đến T6
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Lý, Hóa
Địa chỉ: Lý Chiêu Hoàng, quận 6
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Phạm Văn Chí, Quận 6
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 4, 6, CN từ trưa
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H (2 em)
Địa chỉ: Hậu giang,quận 6
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư