slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Quận 4

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Tôn đản, quận 4
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ, quận 4
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Vĩnh Khánh, quận 4
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T3, T5, T7
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Hoàng Diệu, quận 4
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Tân Vĩnh
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư