slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Quận 3

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 7
Môn dạy: Lý, Hóa
Địa chỉ: CMT8,Quận 3
Mức lương: 900.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Trần Văn Đang, quận 3
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T7, CN
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Chợ vườn chuối, quận 3
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Ga Sài Gòn, quận 3
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, T4, T6
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: Rạch Bùng Binh
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 7
Môn dạy: Anh văn (Lớp 7, 12)
Địa chỉ: Dào Duy Anh
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T5, T7, sáng CN
Yêu cầu: (Nữ đứng tuổi)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 7
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa (Lớp 7, 12)
Địa chỉ: Đào Duy Anh, quận 3
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, T3, T4, T6
Yêu cầu: (Nam đứng tuổi)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Lý, Hóa
Địa chỉ: Chợ Bàn Cờ, quận 3
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : Dạy tại trung tâm ngoại ngữ
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Q 3
Mức lương: 20.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 6 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Thỏa thuận
Yêu cầu: (Giáo Viên quốc tịch Anh , Mỹ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao , đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy:
Địa chỉ: CMT8,quân 3
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư