slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Quận 2

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Trần não, quận 2
Mức lương: 1.300.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam, Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Cây Bàng, quận 2
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Trần Văn Khê, quận 2
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Đường số 14, quận 2
Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 4
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Trần Lựu, quận 2
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Nguyễn Bá Huân, quận 2
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 0
Môn dạy: Rèn chữ, anh văn
Địa chỉ: Nguyễn Quý Cảnh
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sáng 9g
Yêu cầu: (Sinh viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Nguyễn Văn Hưởng, quận 2
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Quốc Hương, quận 2
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Lê Văn Miến, quận 2
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư