slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Quận 1

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 4
Môn dạy: Toán, tiếng việt, báo bài
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cầu, quận 1
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều, tối
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán ,lý , hóa
Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu, quận 1
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Trưa, tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 5
Môn dạy: Toán, tiếng việt, báo bài, tiếng anh
Địa chỉ: Mai Thị Lựu, quận 1
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Trưa, tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Hồ Hảo Hớn, quận 1
Mức lương: 3 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 3, 5
Môn dạy: Toán, tiếng việt, báo bài
Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận 1
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Trần Đình Xu , quận 1
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Chùa Phật Án, quận 1
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Phạm Viết Chánh, quận 1
Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 7, 9
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Lê Văn Hữu, quận 1
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Nguyễn Cảnh Chân , quận 1
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc T7, CN
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Anh văn (2 em)
Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu, quận 1
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều hoặc tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 6, 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Thái Bình, quận 1
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 3, 5, 7
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Thái Văn Lung, quận 1
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 3, 5, 7, sáng CN
Yêu cầu: (Giáo viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Sương Nguyệt Anh, quận 1
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Ngô Đức Kế, quận 1
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp hoặc CN
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 1
Môn dạy: Rèn chữ, báo bài
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, quận 1
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối từ T2 đến T6
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư