slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Gò Vấp

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Cây trâm, gò vấp
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 3, 5, 7, (CN)
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 8
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Quang Trung, Gò Vấp
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều thứ 4, 6, tối 7, CN
Yêu cầu: (Giáo viên nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 3
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: đường số 21, Gò Vấp
Mức lương: 800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T5, T7
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư