slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

ĐĂNG KÝ LỚP

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy:
0903 098 915
0988 524 904
0918 009 783
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn
Tel: 0903 098 915
     0988 524 904

Thống kê truy cập

Lớp Dạy Kèm Mới - Bình Chánh

Hôm nay: 21-05-2018

Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, lý
Địa chỉ: Quốc lộ 1,Bình Chánh
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Giáo viên)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 1
Môn dạy: Rèn chữ, toán, tiếng việt
Địa chỉ: Trần Đại nghĩa, Bình Chánh
Mức lương: 800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Sinh viên nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 9
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Thới Hòa, Bình Chánh
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 3
Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Báo bài, Anh văn
Địa chỉ: Quách Điêu, Bình Chánh
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ viết chữ đẹp)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh văn
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Bình Chánh
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối sắp xếp
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 10
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Võ Văn Vân, Bình Chánh
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12
Môn dạy: Toán, Lý , Hóa
Địa chỉ: Trần Văn Giàu, Bình Chánh
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: 3
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư
Lớp dạy : 12+9
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa chỉ: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối từ 18h
Yêu cầu: (Nam,Nữ)
Liên hệ: 0903 098 915- 0988 524 904
Lớp chưa giao. Đang cần gia sư